ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων