Αθανάσιος Φωκάς

Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Cambridge UK