Αθανασία Ευσταθίου

Διευκολύντρια της μεθόδου iMUSE, Μουσικοτεχνολόγος