Αθανασία Δαματοπούλου

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθύντρια Α' Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"