Αριστείδης Μπαλτάς

Καθηγητής, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού