Αριστείδης Χατζής

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών