Άρης Αναγνωστόπουλος

Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Υποδιευθυντής, Ιρλανδικού Ινστιτούτου Ελληνικών Σπουδών