Αντώνης Βιδάλης

Αντιναύαρχος ΛΣ (ε.α.), Διευθυντής της Ναυτικής Ακαδημίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου