Αντώνης Τριφύλλης

Mέλος του Εποπτικού Συμβουλίου διαΝΕΟΣις και ΕΛΙΑΜΕΠ τ. Στέλεχος Ευρωπαϊκής επιτροπής, αρθρογράφος