Αντώνης Παπαδημητρίου

 Πρόεδρος Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»