Αντώνης Μπαλασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κύπρου