Αντώνης Κολτσίδας

Δρ. Καθηγητής, Eκδότης, συντάκτης και επιμελητής του νέου περιοδικού της Βεροίας και όλης της Ημαθίας