Αντώνης Καρατζάς

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ