Αντώνης Γκορτζής

Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής «EBEN GR»