Αντώνης Γκαλίτσιος

Αναπληρωτής Διευθυντής Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας