Ανθή Οικονόμου

Δρ.  Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην βιοποικιλότητα των εσωτερικών υδάτων, ΙΘΑΒΙΠΕΥ, ΕΛΚΕΘΕ