Άννα Παραγυιού

Μαθηματικός, μέλος Δ.Σ. Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών