Αννα Μαρία Δρουμπούκη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο