Άγγελος Γκέτσης

Μαθητής Λυκείου, Εφευρέτης της συσκευής PEACE.