Αναστασία Γκαδόλου

Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης