Αναστάσιος Μαδαμόπουλος

Φιλόλογος, συγγραφέας, εικαστικός