Αναστάσιος-Ιωάννης Δ. Μεταξάς

Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών