Αναστασία Σαρχόσογλου

Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων