Άλκηστις Πουλοπούλου

Στέλεχος Τμ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων