Αλεξόπουλος Γ. Αθανάσιος

M.D., Ph.D: Παθολόγος – Ογκολόγος Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»