Αλέξανδρος Βασιλικός

Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος