Αλέξανδρος Βασιλαράς

Προϊστάμενος Τμήματος, Εξεταστής Ψηφιακών Πειστηρίων, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών