Αλέξανδρος Ροδολάκης

Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.