Αλέξανδρος Λόρδος

PHD Director στο Κέντρο Μελέτης δεξιοτήτων ζωής για ανθεκτικότητα, Λέκτορας στο Τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου