Αλέξανδρος Κιτροέφ

Ιστορικός, Ομότιμος καθηγητής στο Haverford College