Αλέξανδρος Διδασκάλου

CEO Ingenno Design (Βερολίνο) & Designlab (Αθήνα)