Αλέξανδρος Καρατζόγλου

Eρευνητής Μηχανικής Μάθησης και Στατιστικής