Αικατερίνη Ιγγλέζη

Πρόεδρος Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβ. της Βουλής