Αικατερίνη Γ. Πλακίτση

Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών