Αικατερίνη Φουντεδάκη

Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΑΠΘ