Άγγελος Σμάγας

Δρ. Φιλόλογος, εκ των επιμελητών της  έκδοσης