Άγγελος Συρίγος

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Βουλευτής Α' Αθηνών Νέας Δημοκρατίας, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων