Άγγελος Πνευματικός

Επίτιμος Αντιστράτηγος, πρώην Βουλευτής