Αγγελική Παπάζογλου

Κοινωνιολόγος-MSc, Αν. Προϊσταμένη της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΓΓΟΠΙΦ