Αγγέλα Καστρινάκη

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας - διευθύντρια του Εργαστηρίου "Κέντρο Γραφής" της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης