Αγαμέμνων Τάτσης

Πρόεδρος του Ομίλου Ανδρέα Παπανδρέου - Ο ιστορικός ηγέτης