Αφροδίτη Δαΐκου

Χημικός MSc, Υπεύθυνη Παρατηρητηρίου, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)