Αφουξενίδης Δημήτριος

ΠΕ03 – Μαθηματικός, Μεταπτυχ. ΕΑΕ, Μεταπτυχ. Εφ. Μαθηματικών, Μεταπτυχ. Σχολικής Ψυχολογίας, Διευθυντής ΕΕΕΕΚ μαθητών με προβλ. όρασης