Αδριανός Γολέμης

Γιατρός της ιατρικής ομάδας του Διαστήματος (HREOM), ISS Operations και της ομάδας των Αστροναυτών (HRE-O), Επικεφαλής των ερευνητικών προγραμμάτων ρομποτικής (D/HRE)