Αδαμαντία Μπουρτζινού

Δημοσιογράφος του Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος (89,5 FM)