Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας.