Κ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

Καθηγητής Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστη- μών Υγείας Π.Θ, πρ. Πρύτανης Π.Θ.