Α. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Θ, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρι- κής Π.Θ.