Ά. Αναστασάκης

PhD, Καρδιολόγος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μονάδας Κληρονοµικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων - Ε.Κ.Κ.Α.Ν., Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών