Παπασπύρου Χρυσόστομος

Χημικός & Γλωσσολόγος, Διευθυντής Ειδικού Γυμνασίου & ΓΕΛ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής